ORGANISMES I ENTITATS

Gestió de recursos culturals

Gestió del Turisme Cultural

Gestió d’Arts Escèniques

Gestió del Patrimoni Etnològic i la Cultura Popular

PUBLICACIONS I WEBS ESPECIALITZADES EN GESTIÓ CULTURAL