Del 18 al 20 de juliol de 2022

Dilluns 18 10-13h
Dimarts 19 10-13h
Dimecres 20 09-13h

Presencial

ETSINF UPV (Edif. 1E).

Laboratori 1E 1.0 John von Neumann.

Idioma: Castellà

Preinscripció des del 23/6/22

Promogut per: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica

Responsable de l’activitat: Director Ets Enginyeria Informàtica

Objectius

L’objectiu principal de la jornada és la iniciació en la catalogació amb el sistema de documentació DOMUS distribuït pel Ministeri, a través de la metodologia aplicada en el Museu d’Informàtica.

El sistema DOMUS, de caràcter estatal, resulta d’especial interés per a usuaris interessats en la gestió museística. Es proposa brindar-los l’oportunitat d’introduir-se en el procés des d’una perspectiva pràctica.
Finalment, es planteja l’ensenyament de competències en matèria de conservació d’aquesta tipologia específica de patrimoni, considerada emergent, basada eminentment en tècniques de preservació digital associada a la identificació i documentació (inventariat i catalogació).

Acció formativa dirigida a

Qualsevol persona interessada en formació teoricopràctica en gestió museística i conservació de patrimoni. Encara que no són essencials, seran útils coneixements de les necessitats i avantatges d’una catalogació rigorosa i de gestió cultural.

Professors

Karla Denise Echegaray Al

Becari Col·laboració Tipus A

Damian Lopez Rodriguez

Professor/a Titular d’Universitat

Preu: 60 euros

Temes a desenvolupar

o 1r sessió (teòrica– 3 h):
1. Museu d’Informàtica de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica de la Universitat Politècnica de València: història, fonaments i funció acadèmica i social.
2. Patrimoni digital i arqueologia informàtica: estat de la qüestió, tècniques actuals de preservació i conservació.
3. Sistema de catalogació DOMUS: contextualització històrica, avantatges i limitacions en l’ús del programari.
4. DOMUS en la catalogació de patrimoni informàtic.

o 2a sessió, (pràctica – 3,5 h) Inventariat amb DOMUS en el Museu d’Informàtica:
5. Identificació de la informació essencial per a l’inventariat, apartats d’emplenament, registre de la informació.
6. Familiarització amb la plataforma.
7. Inventariat d’objectes. Catalogació d’obra real.

o 3a sessió (pràctica – 3,5 h) Control amb DOMUS en el Museu d’Informàtica:
8. Revisió de l’exposició i magatzems.
9. Generació d’informes.

Metodologia didàctica

Curs eminentment pràctic recolzat en una base teòrica imparell dona a l’inici de la jornada, dirigida a assegurar l’adquisició de pautes específiques d’identificació.
Es treballarà amb exercicis pràctics i casos reals (donacions a la Metodologia docent museu pendents de catalogar), resolent els dubtes i problemàtiques particulars associades.
Es facilitarà bibliografia específica que ajude a aprofundir en els eixos principals tractats: el Museu d’Informàtica, el sistema DOMUS i el patrimoni digital i informàtic.