La Universitat de València convoca els Premis Xavier Gómez i Font a la qualitat lingüística dels treballs de fi de grau i de màster en valencià i en anglès. Estos tenen l’objectiu promoure l’ús adequat del valencià i l’anglès en els treballs acadèmics dels estudiants, fomentar l’ús acadèmic del valencià i estimular l’ús de l’anglès com a eina per a la internacionalització de la Universitat.

Convocatòria de 2020

Destinataris:

Estudiantat de la Universitat de València.

Requisits:

Els treballs de fi de grau (TFG) i de fi de màster (TFM) elaborats íntegrament i, si és el cas, defensats en valencià o en anglès pels estudiants de la Universitat de València matriculats en el TFG o TFM en el curs 2019-2020.

La participació en els premis només es pot sol·licitar una vegada elaborat i dipositat el treball.

Termini de presentació:

Entre el 16 d’abril i el 15 d’octubre de 2020. 

Dotació econòmica:

10 premis de 500 euros: 6 a TFG/TFM en valencià i 4 a TFG/TFM en anglès (poden acumular-se els d’una llengua a l’altra si la Comissió Avaluadora entén que els treballs no tenen la qualitat lingüística suficient).

Poden atorgar-se fins a 5 accèssits de 200 euros.

Documentació i sol·licitud:

– Bases
– Formulari de sol·licitud
– Preguntes freqüents
– Extracte (DOGV)