Màxim d’inscripció el divendres 3 de juny

El Museu Nacional del Prado presenta una convocatòria per a joves investigadors, doctorands i joves doctores, que tindran l’oportunitat de realitzar un exercici de transferència i divulgació de coneixements impartint una conferència a l’auditori del Museu.

Les persones interessades hauran de presentar la seua proposta, i en el cas que ser seleccionada, formarà part del programa de conferències de 2022, segons les següents condicions:

  • La duració establida és de 40 minuts i anirà seguida d’un breu col·loqui.
  • Les conferències tindran lloc els dissabtes entre novembre i desembre d’enguany.
  • La temàtica de les conferències és lliure, però mantenint relació amb la memòria i el patrimoni cultural del mateix Museu Nacional del Prado. No està restringit el seu plantejament a enfocaments disciplinaris concrets. L’audiència a la qual es dirigeixen les xarrades és el públic general.
  • Un dels requisits que han de seguir els candidats és que han de ser menors de 35 anys i estar en possessió del títol de doctor o acreditar que estan cursant un programa de doctorat.
  • Per a la presentació de propostes serà necessari l’enviament d’un títol de conferència i un resum d’extensió no superior a 4.200 cce, acompanyat d’un breu currículum acadèmic i de la certificació corresponent de la condició de doctorand o doctor, al correu electrònic centro.estudios@museodelprado.es. Figurarà en assumpte el nom de la convocatòria: Programa joven.
  • Data límit per a l’enviament de propostes serà el divendres 3 de juny.
  • Les conferències seleccionades que s’impartisquen rebran un honorari conforme a la resolució de remuneracions del MNP. També estaran coberts les despeses de viatge i allotjament dels intervinents per al compliment presencial de l’encàrrec.
  • El Centre d’Estudis designarà un tutor extern pertanyent a la comunitat acadèmica, que contribuirà en el procés de selecció de propostes i tutelarà el programa de conferències a realitzar.
  • Els enregistraments de les conferències seran convenientment editades i publicades en la web del MNP.