Les dues universitats metropolitanes de València presenten conjuntament, des del curs 2009-10, el Màster Oficial en Gestió Cultural, l’únic a Espanya que atén a sectors clau de la gestió cultural com són les Arts Escèniques, el Turisme Cultural, i el Patrimoni Etnològic i la Cultura Popular. El màster té com finalitat la investigació aplicada al sector cultural i la formació per al desenvolupament professional en l’ocupació i les empreses culturals. Per a això, compte amb l’experiència de professorat acadèmic de diferents àrees de coneixement i de professionals de reconegut prestigi, a més d’oferir un ampli programa de pràctiques en empreses que toquen les diferents àrees del sector de la Cultura.

El de la Gestió Cultural representa un sector divers i consolidat que s’ha mantingut en un important nivell d’ocupació sempre entorn al 2,7% del total d’ocupació a Espanya i amb un volum d’empreses culturals que no ha parat de créixer fins a constituir en 2011 un 3,2% del total d’empreses, amb una significativa concentració en el sector del turisme cultural i les indústries culturals. Aquestes dades, unides al valor intrínsec de les creacions que es gestionen, converteixen el sector en estratègic.

El nostre objectiu és formar  gestors capaços de comprendre la seua tasca com una forma d’organització integral del territori des d’una doble orientació investigadora i professional. En investigació, volem que els estudiants siguen capaços de produir i desenvolupar coneixements en institucions i organitzacions del sector cultural, analitzar críticament polítiques culturals i iniciatives de planificació cultural, dissenyar i implementar investigacions aplicades a la cultura i afavorir la innovació en el terreny de les Arts i la Cultura. Pel que es refereix a l’orientació professional, el programa formatiu del màster oficial en Gestió Cultural persegueix formar en la capacitat de jutjar polítiques culturals, respondre a les necessitats del mercat en recursos culturals, desenvolupar i implementar eines de planificació estratègica i treball en equip en organitzacions del sector cultural, dissenyar i desenvolupar projectes culturals i iniciatives de màrqueting cultural, gestionar recursos humans i pressupostos en organitzacions i esdeveniments culturals, manejar tecnologies d’informació i comunicació aplicades a la cultura i dur endavant plans de difusió i comunicació cultural.

En suma, el Màster Oficial en Gestió Cultural oferix una formació plural capaç de cobrir els diferents sectors socials, polítics i econòmics que constituïxen el marc on s’inscriu la gestió cultural. Aquests són: la gestió de recursos culturals, la gestió del turisme cultural, la gestió d’arts escèniques i la gestió del patrimoni etnològic i la cultura popular.