Durant el segon any del màster es realitzen les pràctiques obligatòries (125 hores a la UPV, 150 a la UV). Així mateix, els estudiants poden realitzar pràctiques voluntàries tant en primer com segon curs.

Cada estudiant té possibilitat de proposar entitats per a realitzar pràctiques en format autopracticum. Així mateix el màster inclou una oferta d’entitats en les quals es poden realitzar pràctiques integrades cada curs.

A continuació s’ofereix un llistat de les entitats amb les quals s’ha arribat a un acord amb el màster, durant aquest curs o els anteriors, per a la realització de pràctiques en organitzacions artístiques i culturals, en museus, en l’àmbit de les arts escèniques, al sector audiovisual, en organitzacions musicals, a entitats públiques, privades i sense ànim de lucre i en l’àmbit universitari.

Organitzacions culturals

Museus

Arts escèniques

Sector audiovisual

Organitzacions musicals

Entitats públiques, privades i sense ànim de lucre

Àmbit universitari

  • Centre Internacional de Gandia (Universitat de València)
  • Comissió d’Activitats Culturals (Facultat de Ciències Socials, Universitat de València)
  • Forum UNESCO – Universidad y Patrimonio 
  • Vicerectorat de Cultura, Igualtat i Planificació (Universitat de València)
  • Vicerectorat d’Alumnat i Cultura. (Universitat Politècnica de València)

Pràctiques mitjançant la UPV

La gestió de les pràctiques de l’alumnat matriculat per la UPV es duu a terme pel Servei Integrat d’Ocupació (SIE).

Pràctiques mitjançant la UV

La gestió del programa de pràctiques de l’alumnat matriculat per la UV, es duu a terme amb el suport de la Fundació ADEIT.