La Universitat de València, a través del Vicerectorat de Cultura i Esport i amb la Direcció General de Cultura i Patrimoni, emprèn l’organització, coordinació i desenvolupament de la I Trobada “Un país de cultures”, una iniciativa en què s’abordarà, a través de l’anàlisi i estudi d’alguns dels temes emergents i transversals que nodreixen la realitat de la gestió cultural, com poden ser els processos de desenvolupament global, local, i les pràctiques culturals enteses com a indicadors de benestar i del progrés social.

Un País de Cultures és també una convocatòria pública que premia els millors projectes i iniciatives emanades des de les diferents instàncies de la societat civil (individus, col•lectius, associacions, empreses, grups d’experts, entitats socials, etc.), per això el comitè organitzador seleccionarà 10 projectes, que seran presentats en audiència pública, i en premiaran els 3 millors entre els seleccionats en el I Premi d’“Un país de cultures”.

Més informació