CURS27 de juny a 1 de juliol de 2022

Quan?

Dilluns 27 de juny a divendres 1 de juliol de 2022, de 9.00 a 18.00 h.

On?

Aules del Centre d’Estudis (*Casón del Bon Retir) i altres espais del Museu Nacional del Prado.

Inscripció

L’Escola d’Estiu és una activitat gratuïta gràcies al patrocini de la Fundació Banc Sabadell.

Termini d’inscripció: 18 d’abril – 15 de maig 2022, tots dos inclusivament.

La inscripció ha de fer-se per mitjà del formulari en línia que es troba disponible en aquesta pàgina web.

Selecció de participants

El nombre màxim d’alumnes admesos: 25.

Per a la selecció dels participants, es tindrà en compte el formulari on-line i els arguments de la carta de motivació.*

Es tindrà en compte el seu perfil formatiu, expedient acadèmic, trajectòria professional, desig i interés en l’Escola d’Estiu, tant en les sessions teòriques com en els casos pràctics.

Als candidats seleccionats se’ls comunicarà formalment la concessió de la plaça a partir del 23 de maig de 2022.

*Carta de motivació: En el moment de la inscripció, els candidats hauran de presentar un breu text (500 paraules) en el qual expliquen els seus mèrits i interés per a participar en el Seminari.

Requisits:

 • Menors de 30 anys
 • Estar matriculats en l’últim any del grau o ser estudiants de postgrau.
 • Nota mitjana superior a notable en el grau. (Presentar certificat acadèmic una vegada seleccionat)
 • Assistència obligatòria a totes les sessions i la preparació dels casos pràctics.
 • Metodologia

Una metodologia basada en la participació activa dels alumnes entorn de sessions teòriques, visites a espais singulars del Museu i el desenvolupament de casos pràctics. Per a l’elaboració dels casos pràctics, s’entregarà als estudiants materials de lectura i treball amb antelació.

Tots els participants a l’Escola d’Estiu es comprometen a l’elaboració dels casos pràctics d’acord amb les instruccions rebudes per a permetre el correcte desenvolupament de les sessions.

Temes

El Museu del Prado i la seua col·lecció permanent

 • Investigació i exposició. El paper del conservador. Metodologia
 • La reordenació de la col·lecció permanent
 • La investigació i les publicacions científiques
 • La línia editorial del Museu del Prado
 • L’Àrea de Registre i el moviment d’obres d’art
 • Conservació i restauració en el Museu del Prado
 • Els visitants en el Museu del Prado

El Museu del Prado i el seu programa d’exposicions temporals

 • Concepción d’una exposició. Idees i estructura. Investigació
 • Investigació. Estudis tècnics de les obres d’art
 • La difusió de la informació: cartel·les, catàleg i activitats complementàries
 • Disseny de muntatge de l’exposició temporal: l’arquitectura al servei de la museografia
 • Coordinació d’una exposició temporal: gestió de préstecs, transport, assegurances i muntatge
 • L’Àrea de Registre: el seu paper en els préstecs internacionals