Pràctiques remunerades en diferents organitzacions del món de la cultura

Elegeix el programa de pràctiques que millor s’adapte a les teues necessitats

Les pràctiques són una part molt important de l’oferta formativa del Màster, és el moment de posar en pràctica tots els coneixements adquirits al llarg del curs. Per aquest motiu, aquestes formen part del programa docent amb un mòdul de 5 crèdits; 125 hores efectives si les curses a través de la Universitat Politècnica de València (UPV) i 150 hores mitjançant la Universitat de València (UV).

Volem que l’alumnat puga traure el màxim profit d’aquesta experiència, per això aquestes estan dissenyades d’acord amb un projecte formatiu específic amb l’acompanyament, en tot moment, d’un tutor acadèmic i un tutor professional.

El Màster de Gestió Cultural ofereix un ampli ventall de pràctiques en organitzacions culturals, museus, l’àmbit de les arts escèniques, el sector audiovisual, entitats públiques, privades i sense ànim de lucre i l’àmbit universitari.

L’alumnat desenvoluparà tasques d’organització i suport en espectacles, festivals i programació cultural en general. A més, seguiment de processos de producció escènica, difusió cultural mitjançant les TIC, suport al comissariat d’exposicions i tasques d’organització i implementació d’animació sociocultural, entre altres.

A més a més, al ser gestionat conjuntament per la UPV i la UV; l’alumnat pot elegir entre els dos programes de pràctiques que ofereix cada universitat. Elegeix el que millor s’adapte a les teues necessitats.

La política de pràctiques de la UPV estableix que totes les pràctiques han de ser obligatòriament remunerades.